Hình ảnh đẹp?

Báo Vietnamnet xem bức hình sau đây là một “hình ảnh đẹp” (1), và nhiều người bình luận dưới bài cũng đồng ý. Nhưng tôi nghĩ khác: đây là một hình ảnh không đẹp chút nào. Người nước ngoài nhìn vào và nếu không biết tiếng Việt sẽ nghĩ đây là một sự lạm dụng trẻ em lao động (child labor). Tuổi của các em không phải làm những việc này nơi công cộng. 

 
Thật vậy, đây là vấn đề tế nhị nằm tại lằn ranh “biên giới” giữa lao động trẻ em và giúp việc. Lao động trẻ em là lạm dụng trẻ em trong các hãng xưởng hay công trình xây dựng. Ở đây, các em học sinh này dưới tuổi lao động, nhưng các em hi vọng là không làm toàn thời gian, nên chưa thể xem là lạm dụng. Nhưng có thể xem là gần với lạm dụng trẻ em.

Vấn đề quan trọng là an toàn lao động. Nếu các em bị tai nạn thì ai chịu trách nhiệm. Nếu các em ấy giúp cái việc [đáng lí ra dành cho người lớn] mà bị tai nạn thì vấn đề gần với lạm dụng và lợi dụng trẻ em. Nhưng có lẽ trường học chẳng bao giờ nghĩ đến khả năng này, vì họ không xem an toàn là quan trọng.

Vấn đề còn là nhận thức. Thời xưa, ở những xã hội bán khai bên Âu châu, việc trẻ em lao động được xem là bình thường, là cách để rèn luyện nhân cách. Theo thời gian, xã hội văn minh nhận ra rằng đó là quan điểm sai lầm, nên lao động trẻ em được xem là một tội, một vi phạm nhân quyền. Đọc qua những bình luận phía dưới bài báo, có thể nói rằng nhận thức của những người đó giống như xã hội bên Âu châu thời bán khai.

===
(1) http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/guong-mat-tre/332297/hinh-anh-dep-cua-hoc-sinh-mot-truong-tieu-hoc.html