Về trang phân tích dữ liệu

64
Xin thông báo cùng các bạn là Bs Trần Quý Phi đã lập một nhóm facebook để học hỏi và thảo luận về phân tích dữ liệu. Hiện nay, nhóm đã có hơn 800 thành viên, và con số sẽ còn tăng cao trong tương lai. Bs Phi muốn giới thiệu đến các bạn nếu có nhu cầu thì tham gia. Chỉ cần truy cập vào trang sau đây để tham gia:

Có thể xem đây là một “câu lạc bộ” những người làm về nghiên cứu khoa học. Chúng ta sẽ bàn về những vấn đề thiết thực trong nghiên cứu thực nghiệm, điều tra xã hội, vấn đề phương pháp, và cách giải quyết. Các bạn có thể đặt câu hỏi về phương pháp; chia sẻ những mẹo về R; chia sẻ R codes cho phân tích dữ liệu; giới thiệu sách, bài báo khoa học, trang web hay. Thậm chí, viết báo cáo bằng tiếng Anh cũng có thể thảo luận.
Chúng ta sẽ “khởi động” trang này trong 1-2 ngày tới. Do đó, xin mời các bạn cùng tham gia. Sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà khoa học, giảng viên, v.v. tất cả đều có thể tham gia.
====
Tôi cũng xin thông báo trước là khoảng giữa tháng 7 này (2016) sẽ có một lớp học về thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu ở miền Tây. Có lẽ thành phố sẽ “host” khoá học này là Rạch Giá. Kinh nghiệm mấy lần trước, tôi nghĩ lần này khoá học sẽ có khoảng 100-150 bạn tham gia. Vừa học, vừa thăm quê hương tôi luôn, và sẵn dịp ra Phú Quốc hay về U Minh cho biết.