Tủ sách điện tử (tiếng Việt)

36
Tôi muốn giới thiệu đến các bạn một tủ sách điện tử rất có giá trị (1). Đây là một tủ sách bao gồm những sách đã được xuất bản trước 1975 nhưng nay không còn ấn bản nữa hay còn nhưng rất khó tìm.  

Tủ sách bao gồm những công trình nghiên cứu sử địa, khoa học xã hội, sách giáo khoa. Tôi cũng thấy một số sáng tác văn học của các tác giả như Trần Thanh Mại, Nguyễn Khắc Hiếu, Phạm Đình Hổ trong tủ sách. Có một cuốn khảo cứu về kinh tế dưới triều Nguyễn của Nguyễn Thế Anh rất có giá trị. Tủ sách dĩ nhiên là chưa đầy đủ, chưa có nhiều tác phẩm trong thời thập niên 1970. Nhưng nỗ lực của nhóm thực hiện tủ sách này thật đáng tuyên dương và khuyến khích. Họ đã làm một cái việc cao quí nhưng chẳng ai cám ơn. 
Tất cả sách đều được lưu trữ dưới dạng pdf, nên các bạn có thể tải về máy tính và in ra để đọc thoải mái. Tôi nghĩ đây là những tài liệu quí báu cho những ai muốn tìm hiểu nền giáo dục và văn học ngày xưa, hoặc cho những nhà nghiên cứu xã hội. Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn. 
(1) http://tusachtiengviet.com/