Qui trình và tiêu chuẩn bổ nhiệm giáo sư của TDTU

29

Thế là Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) đã công bố qui trình và tiêu chuẩn bổ nhiệm/đề bạt các vị trí giáo sư của Trường, tiếng Anh và tiếng Việt. Bản tiếng Anh dành cho người nước ngoài muốn tìm cơ hội ở Trường.
Một chút ngạc nhiên là họ không đưa các tài liệu này lên trang đầu của website của Trường. Nhưng có còn hơn không. Bây giờ thì mọi chuyện khá minh bạch rồi. Thế là những ai muốn tham gia vào hành trình mới của Trường có thể tự mình so sánh và tìm cơ hội.