Thái độ của người Việt Nam về Tàu và tại sao?

Hỗm rày, tôi có khi bị bận tâm bởi câu nói của ông Phùng Quang Thanh về mối quan hệ giữa VN và Tàu. Ông nói “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc” (1). Tôi tự hỏi dựa vào cơ sở nào mà nói có nhiều người Việt ghét Tàu, và tại sao ghét Tàu lại là mối nguy hiểm cho dân tộc?

Kết quả khảo sát của PEW về thái độ của một số dân châu Á đến Tàu 

Tôi đọc lại kết quả điều tra xã hội của PEW thì thấy đúng là nhiều người Việt không ưa Tàu. Kết quả điều tra “Global Attitude Survey” năm 2014 cho thấy chỉ có 16% người Việt có quan điểm tích cực về Tàu (2), và 78% người Việt không ưa Tàu. Nhưng Việt Nam không phải là nước duy nhất không ưa Tàu, Nhật còn ghét Tàu hơn cả VN. Thật vậy, chỉ có 7% người Nhật có quan điểm tích cực về Tàu (2) và 91% dân Nhật không ưa Tàu. Ngược lại, chỉ có 8% người Tàu ưa Nhật. 
Nhiều người Âu Mĩ (như Đức, Ý, Mĩ, Trung Đông, v.v. cũng không ưa Tàu (xem biểu đồ dưới đây). 
Kết quả khảo sát của PEW về thái độ của một số dân châu Á đến Tàu 
Có 77% người Việt thích Nhật. Tỉ lệ người Việt thích Mĩ là 76%.
Khi được hỏi nước nào là mối đe doạ đến quốc gia, 74% người Việt chỉ về phía Tàu. Tỉ lệ người Nhật xem Tàu là mối đe doạ cũng xấp xỉ 70%. (Thú vị một điều là 30% người Việt xem Mĩ là đồng minh). Tại sao người Việt thấy Tàu là mối đe doạ? Tại vì 84% người Việt quan tâm đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Tàu (con số này của Nhật là 85%) (2). Như vậy, lí do người Việt và người Nhật không ưa Tàu là vì họ thấy Tàu là một mối đe doạ, đặc biệt vấn đề tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải. Không nên ngạc nhiên về thái độ và cái nhìn của đa số người Việt.
Suy luận như ngài bộ trưởng thì thái độ của người Nhật đối với Tàu cũng nguy hiểm cho dân tộc Nhật? Vì không ở Nhật, nên tôi không biết có lãnh đạo Nhật nào có cùng quan điểm và phát biểu như ông PQT. Nếu có thì tôi ngạc nhiên lắm, vì một đất nước giàu có, một dân tộc tự tin và vĩ đại như Nhật thì có sợ gì Tàu. Người Việt Nam tuy không vĩ đại như người Nhật nhưng chắc chắn không sợ Tàu. Thái độ nhiều người Việt, Nhật, Đức, Ý, v.v. không ưa Tàu cho thấy chính phủ Tàu có vấn đề, và họ phải tự hỏi tại sao hay họ đã làm gì mà có nhiều người trên thế giới không ưa họ như thế.
====