Đèn cù Tập II

23

Xin hân hạnh giới thiệu cùng các bạn cuốn sách Đèn Cù Tập II của Trần Đĩnh đã được chuyển sang dạng pdf để có thể chia sẻ với nhiều bạn. Nhân đây, cũng xin một lần nữa tạ lỗi cùng các bạn về bản trước có khá nhiều sai sót và chưa đầy đủ.  Đây là bản của anh bạn tôi muốn chia sẻ, và anh ấy cho biết là bản đầy đủ nhất, ít lỗi chính tả. Chỉ dám nói “ít” chứ không dám nói “không” vì khó kiểm tra tất cả. Địa chỉ là:
Tập I cũng có thể download ở đây:

https://drive.google.com/file/d/0Bz8CAKvRzYwlZjB3MHk0NWhlZlk/view?usp=sharing