Video giới thiệu sách mới

40
Tôi mới upload một video giới thiệu về cuốn sách “Phân tích dữ liệu với R” mới được xuất bản tuần vừa qua. Trong video tôi giải thích mục lục sách và một số thông tin liên quan đến cuốn sách. Địa chỉ của bài giới thiệu là:

Một lợi thế của cuốn sách là các bạn có thể theo dõi loạt bài giảng trực tuyến trên youtube. Loạt bài giảng này thật ra tương đối chi tiết hơn so với nội dung của sách. Tuy nhiên, loạt bài giảng trực tuyến và nội dung cuốn bổ sung rất tốt cho nhau. Sẵn đây, cũng xin thông bào là bài giảng #44 cũng đã được upload lên youtube, và địa chỉ là:
Có nhiều bạn hỏi ở Hà Nội thì mua sách ở đâu. Tôi hỏi nhà xuất bản thì họ nói là có thể mua sách ở khu (hay nhà sách) Đinh Lễ.
Có bạn hỏi sách có bán trên amazon.com hay không. Câu trả lời là hiện nay thì chưa. Nhưng tôi đang cố gắng thuyết phục nhà xuất bản bán trên amazon, nhưng chưa biết họ đồng ý hay không nữa.
Mục lục của sách như sau: 
0 Lời nói đầu
1 Giới thiệu ngôn ngữ R
2 Nhập dữ liệu
3 Biên tập dữ liệu
4 Tính toán đơn giản và ma trận
5 Tính toán xác suất 
6 Kiểm định thống kê và kiểm định giả thuyết 
7 Phân tích bằng biểu đồ 
8 Biểu đồ với R
9 Phân tích mô tả 
10 Mô hình hồi qui tuyến tính
11 Phân tích phương sai
12 Mô hình hồi qui logistic
13 Phân tích sống còn
14 Phân tích đa biến
15 Mô hình ảnh hưởng hỗn hợp (mixed effects model)
16 Phân tích tổng hợp 
17 Phương pháp bootstrap
18 Phương pháp Bayes
19 Hướng dẫn WinBUGS 
20 Thiết kế nghiên cứu
21 Ước tính cỡ mẫu 
22 Phụ lục 1: Lập trình và hàm
23 Phụ lục 2: Một số lệnh R thông dụng
24 Phụ lục 3: Thuật ngữ 
25 Tài liệu tham khảo và đọc thêm