Tập san SCIE chất lượng thấp hơn SCI?

34

Một bạn đọc (Ngọc Long) hỏi tôi về phân biệt giữa tập san SCI và SCIE, và đây là câu hỏi tôi cũng từng thắc mắc, và tôi nghĩ mình đã có câu trả lời. Theo tìm hiểu của tôi thì SCI là một “sưu tập” khoảng 6000 tập san (con số năm 2010), còn SCIE như tên gọi (expanded) thì có khoảng 8500 tập san. Tất cả tập san trong SCI đều dĩ nhiên có trong danh bạ của SCIE, nhưng như chúng ta có thể đoán, một số tập san trong SCIE thì không có trong SCI. Số 2500 tập san có trong danh bạ SCIE nhưng không có trong danh bạ SCI chủ yếu là những tập san mới, trực tuyến, và tập san Mở (Open Access).

Tiêu chuẩn để “kết nạp” tập san vào danh bạ SCI và SCIE là như nhau. Do đó, đứng trên mặt lí thuyết, “chất lượng” của tập san SCI và SCIE không khác nhau. Điều này đúng, vì các tập san Mở và trực tuyến trong nhóm PLOS và BMC nằm trong SCIE có impact factor cao hay rất cao, không thua kém, thậm chí cao hơn, so với các tập san SCI. Chú ý là PLOS họ không quan tâm đến impact factor.
Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà một số nước như Tàu, Hàn Quốc (và hình như cả Nhật và Việt Nam) lại có xu hướng xem tập san trong SCIE là kém chất lượng hơn SCI! Tôi đoán có lẽ họ thấy trong danh mục SCI có nhiều tập san lâu đời hơn và danh giá, nên họ đánh giá các tập san này cao hơn SCI. Nhưng như tôi nói trên, đánh giá này không có cơ sở khoa học nào cả. Một cách để đánh giá chất lượng của tập san là xem impact factor hoặc các chỉ số tương tự hoặc hỏi các chuyên gia trong ngành.
Dưới đây là một lá thư của Thomson trả lời về khác biệt giữa tập san SCI và SCIE. Lá thư này khẳng định một lần nữa rằng hai nhóm tập san không khác nhau về tiêu chuẩn tuyển chọn (tức chất lượng). Nhưng cái khác nhau duy nhất là SCI thì có trong CD/DVD, còn SCIE thì chỉ có trên website trực tuyến. Điều này có nghĩa là việc một số nơi có xu hướng đánh giá chất lượng tập san SCIE không bằng SCI là một sai lầm, vì hai nhóm tập san này có tiêu chuẩn được tuyển chọn như nhau.
====
This letter is to explain the difference between Science Citation Index® (SCI) and Science Citation Index ExpandedTM (SCIE) databases.
We should be able to find all journals of SCI in SCIE database, but not all the journals of SCIE are available in SCI. Just in case you are wondering about the difference in journal quality between SCI and SCIE – please note that the evaluation of and acceptance of a journal for the SCI or the SCIE is essentially the same with ONE major difference. The only difference is the storage media. SCI is only available on CD/DVD format; however, SCIE is available online. Therefore, the main reason for this is obvious because of the space constraint on SCI.
If you have any questions about this, please do not hesitate to contact us. I may be reached at the e-mail address or telephone number below.
Sincerely, 
Gary Liang 
Senior Regional Manager 
gary.liang@thomsonreuters.com 
Tel: +886-2-8758-2310