Số liệu về người Việt ở Úc

Cộng đồng người Việt ở Úc là một trong những cộng đồng người Việt lớn trên thế giới. Tuy nhiên, số liệu về cộng đồng này còn quá ít. Dưới đây là vài nét phác hoạ qua kết quả điều tra dân số năm 2011.

Theo số liệu điều tra dân số 2011, có 185039 người Việt hiện định cư ở Úc. Phần lớn (~39%) người Việt định cư ở bang New South Wales, kế đến là bang Victoria (37%), Queensland (khoảng 9%) và Tây Úc (6.9%). Số người trong độ tuổi 25-44 chiếm 44% tổng dân số Việt ở Úc. Khoảng 8.2% người Việt ở Úc có tuổi từ 65 trở lên.

Tiếng Anh: Trong số người Việt sinh ở Việt Nam, 56% nói tiếng Anh tốt hay rất tốt, 42% nói tiếng Anh chưa tốt hay không biết tiếng Anh.
Tôn giáo: Tại thời điểm điều tra dân số, đa số người Việt (104,066) theo đạo Phật, khoảng 40,000 người theo đạo Công giáo. Gần 15% người Việt cho biết họ không theo đạo nào.
Thu nhập: Số liệu điều tra dân số năm 2011 cho thấy thu nhập trung bình của người Việt ở Úc (chỉ tính người 15 tuổi trở lên) là $390/tuần (tức $20280 một năm). Cộng đồng người di dân ở Úc nói chung có thu nhập trung bình là $538/tuần. Thu nhập trung bình của cả nước Úc là $577/tuần.
Học vấn: Tính chung, 37.5% người Việt ở Úc (15 tuổi trở lên) có trình độ học vấn sau trung học (?), tức kể cả tốt nghiệp từ các trường dạy nghề ngắn hạn, các trường cao đẳng và đại học. Con số này của toàn dân số Úc là 56%.
Việc làm: Ở những người trên 15 tuổi, tỉ lệ người Việt có việc làm là 61%, và tỉ lệ thất nghiệp là 9.9%. Tính chung ở Úc, tỉ lệ có việc làm là 65% và thất nghiệp là 5.6%. Trong số 97505 người Việt sinh ở Việt Nam, khoảng 41% có việc làm trong các lĩnh vực quản lí, chuyên môn, hay có tay nghề (so với nước Úc là 48.4%).
Nhận xét
Mặc dù đây là dữ liệu trích ra từ điều tra dân số, nhưng tôi thấy nghi ngờ độ chính xác của nó. Có thể cách tính sao đó mà tôi không rõ. Chẳng hạn như thu nhập bình quân đầu người là $20,280/năm là quá khó tin. Một công nhân làm việc trong hãng xưởng thì lương tối thiểu đã là $17/giờ (qui định của Chính phủ), tính ra là ~$35,000 một năm. Nếu chỉ $20280/năm như báo cáo này báo thì làm sao sống nổi ở xứ Úc. Còn cách đánh giá về trình độ học vấn của Úc thì tôi không hiểu nổi nó có ý nghĩa gì.
Nhưng cảm nhận cá nhân tôi cho thấy nói chung, người Việt ở Úc là một cộng đồng còn nghèo. So với trung bình cả nước thì tỉ lệ thất nghiệp ở người Việt cao hơn, thu nhập thấp hơn và trình độ học vấn cũng thấp hơn. Ngoài ra, tỉ lệ tội phạm ở người Việt cũng khá cao. Mấy năm gần đây có tình trạng người Việt trồng và buôn bán cần sa làm cho cộng đồng người Việt ở Úc chịu nhiều tiếng xấu.
Tôi nghĩ cộng đồng người Việt ở Úc kém hơn đồng hương bên Mĩ hầu như về mọi mặt. Từ học vấn, thu nhập đến địa vị xã hội, cộng đồng người Việt ở Úc không tốt như đồng hương bên Mĩ. Tình trạng này dĩ nhiên cũng có lí do của nó nhưng tôi không muốn bàn ở đây. Lúc còn ở trại tị nạn, tôi đã thấy Mĩ “hốt” hết những thành phần tinh hoa của Việt Nam Cộng Hoà, còn mấy thành phần thấp kém như tôi thì mới tới tay Úc. Tôi lúc nào cũng khuyến khích nghiên cứu sinh và sinh viên nên đi Mĩ, chứ đừng ở Úc, vì Úc không phải là nơi lí tưởng cho khoa học và chẳng phải là nơi lí tưởng để tiến thân.
Nhưng Úc có điểm hơn Mĩ là hệ thống y tế và chăm sóc người cao tuổi. Về khoản này thì Úc hơn Mĩ vài trăm năm ánh sáng . Do đó, nếu các bạn nghĩ đến nghỉ dưỡng tuổi già thì đi Úc, còn nếu nghĩ đến tiến thân thì nên suy nghĩ đến Mĩ.