Survey về "tự hào Việt Nam"

Nhân câu chuyện “Tự hào là người Việt Nam” một bạn đọc đã nhanh nhẹn làm một survey, và nhờ tôi giới thiệu cùng các bạn để tham gia cho ý kiến. Bạn này làm theo kiểu likert scale, và các bạn chỉ đơn giản tick vào cái vòng tròn là ok. Địa chỉ của cái form là ở đây: 
https://docs.google.com/forms/d/1UfqFk3HDgFHDHg4Qf6eXH7UbXl-cWdOcX_GV40dK6fs/viewform?usp=send_form
Các bạn nhớ ủng hộ em này nhé!