Bài giảng thống kê #33: Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến

14
Xin hân hạnh thông báo các bạn quan tâm tôi sẽ tiếp tục loạt bài giảng về phương pháp phân tích dữ liệu với ngôn ngữ R (1). Trong thời gian nằm dưỡng bệnh tôi đã soạn được và thu thanh khoảng 20 bài giảng. Bây giờ tôi phải “export” sang dạng MP4 để có thể upload trên youtube. Hôm nay, tôi mới upload được bài số 33, giới thiệu về mô hình hồi qui tuyến tính đa biến (2).

Như các bạn biết tôi khởi đầu loạt bài giảng trên youtube từ tháng 3 năm ngoái (2013). Cho đến nay tháng 8/2013, tôi đã upload được 32 bài, từ căn bản đế mô hình hồi qui tuyến tính. Bẵng đi gần 1 năm trời, vì bận bịu công việc nên tôi không có thì giờ tiếp tục. Hôm nay tôi có dịp quay lại “chăm sóc” loạt bài giảng này.  Từ nay, mỗi tuần tôi sẽ upload 1 hay 2 bài để các bạn theo dõi. Tôi sẽ bàn về mô hình hồi qui logistic, mô hình Cox, và các phương pháp phổ biến khác. Tôi cũng sẽ có 7 bài giảng về phân tích dữ liệu bằng biểu đồ, bảo đảm các bạn sẽ thích. (Chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng).
Điều đáng khích lệ là rất nhiều bạn trên khắp thế giới viết thư cho tôi nói rằng các bạn ấy đã học được rất nhiều điều và tự thực hành được khi theo dõi bài giảng. Có em viết comment trên blog rằng em ấy đã “[…] được khai sáng nhiều hơn về kiến thức thống kê mà trên giảng đường Đại học VN không thể khai sáng được (đúng hơn là chưa bao giờ được dạy). Xem xong em thầm tự nhủ rằng nếu như Bộ GD&ĐT có chủ trương kêu gọi những nhà khoa học VN hàng đầu trên tất cả lĩnh vực ở trong và ngoài nước, những người mà có năng khiếu sư phạm, có khả năng diễn giải để biến vấn đề phức tạp, trừu tượng khó hiểu thành đơn giản dễ hiểu, quay thành những video bài giảng online như GS.N.V.Tuấn để chia sẻ cho toàn dân, ai có nhu cầu học thì tham khảo, chỉ đầu tư 1 lần nhưng dùng được mãi mãi và cho toàn xã hội.” Tôi cũng mong như thế, nhưng mỗi người có một hoàn cảnh riêng và ai cũng bận bịu nên khó có thể hợp lực chung được.
Thôi, tôi không dông dài nữa, mà để cho các bạn tự khai phá loạt bài giảng này. Tôi xem loạt bài giảng như là một cái addendum vào cuốn sách về phân tích dữ liệu sẽ được xuất bản vào tháng 10 này.
—-
(1) Loạt bài giảng ở đây:
(2) Bài giảng số 33: