Bài giảng dịch tễ học: độ nhạy, độ đặc hiệu và ROC

Tôi hân hạnh giới thiệu cùng các bạn quan tâm 2 bài giảng mới tôi vừa upload lên youtube.com. Hai bài này liên quan đến độ nhạy, độ đặc hiệu, và đường biểu diễn ROC (receiver operating characteristic). Đây là loạt bài giảng về dịch tễ học tôi mới soạn và thu âm hôm qua và hôm nay, thể theo lời yêu cầu của vài bạn đọc.

Bài 1: Khái niệm sensitivity, specificity và ROC
Bài 2: Cách phân tích và vẽ đường cong ROC với R
Địa chỉ của toàn bộ danh sách bài giảng:
Trong tương lai khi có thì giờ tôi sẽ thực hiện một loạt bài giảng về dịch tễ học lâm sàng và sẽ upload lên youtube để các bạn tham khảo và học hành.