Đại học An Giang

Hân hạnh báo cho các bạn biết tôi sẽ có một buổi nói chuyện tại Đại học An Giang vào ngày 21/12. Tôi sẽ nói 4 bài về qui trình nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, và phương pháp viết bài báo khoa học cho thuyết phục. Tôi sẽ trình bày những dữ liệu về nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và Đai học An Giang, tại sao phải nghiên cứu và làm cách nào để nâng cao uy danh của trường.

Buổi nói chuyện mở rộng cho các bạn ngoài trường. Tôi nghĩ các trường trong vùng miền Tây có thể tham gia và thảo luận cho hào hứng. Bạn nào quan tâm có thể liên lạc cô Lan Phương, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, email ntlphuong@agu.edu.vn trước ngày 18/12/2013.
Đây là lần thứ hai tôi nói chuyện ở ĐH An Giang. Trước đây tôi đã từng ghé qua và làm seminar một ngày ở ĐH Trà Vinh và gần 1 tuần ở ĐH Cần Thơ. Toàn những nơi gần gũi với tôi. Chương trình nói chuyện ở ĐH An Giang lần này nhắm đến việc nâng cao khả năng khoa học của trường. Hi vọng sẽ gặp lại các bạn xa gần ở miền Tây.