Nhật kí Nam Dương

Indonesia hay Nam Dương (quốc danh mà những người thuộc thế hệ của tôi hay gọi) là một nơi tôi rất muốn tìm hiểu thêm. Đây là một trong những nước vùng Đông Nam Á có nhiều nét văn hoá và văn minh định hình văn minh Sundaland mà công trình Eden in the East của Stephen Oppenheimer từng nhắc đến và tôi từng viết lời giới thiệu. Nam Dương cũng có nhiều nét văn hoá tương đồng với văn hoá Đông Sơn. Do đó, có cơ hội tìm hiểu và cảm nhận vùng đất này phải là một kinh nghiệm có ích.