Năng suất khoa học Việt Nam (2009-2013)

Tôi thử làm một phân tích mô tả số bài báo khoa học trên các tập san ISI trong thời gian 5 năm (2009 đến 2013). Con số 2013 là ước tính, nhưng tôi nghĩ rất chính xác. Tôi chọn 6 nước để so sánh: Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, và Singapore. Nguồn số liệu là từ ISI Web of Science, ngày truy cập 25/11/2013. 

 Biểu đồ này cho thấy trong thời gian 2009-2013, VN công bố được 7227 bài báo, trong khi đó Thái Lan công bố được 27200 bài (cao hơn VN 3.8 lần), Mã Lai 33472 (cao hơn VN 4.6 lần). Singapore thì cao nhất trong nhóm. Tuy nhiên, điều đáng khích lệ là VN đã vượt qua hai nước Nam Dương và Phi Luật Tân về số bài báo khoa học.
Biểu đồ này cho thấy xu hướng công bố tính từ 2009 đến 2013. Biểu đồ cho thấy dù VN có tiến triển nhưng vẫn chưa thoát khỏi khối “làng nhàng” (tức cùng nhóm với Nam Dương và Phi Luật Tân). Điều đáng chú ý là Mã Lai qua mặt Thái Lan về số bài báo khoa học từ năm 2010. Bộ KHCN đặt ra chỉ tiêu mỗi năm tăng số bài báo khoa học 20%, nhưng theo tôi chỉ tiêu này thấp quá, và với chỉ tiêu này chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái khối làng nhàng.
Bảng này trình bày 10 lĩnh vực nghiên cứu hàng đầu cho từng nước. Số trong ngoặc kép là số bài báo khoa học trong thời gian 2009-2013. Ngoài ngành y sinh, lĩnh vực nghiên cứu hàng đầu của VN là toán, lí và hoá. Nhưng các nước phát triển hơn VN (như Thái Lan, Mã Lai và Singapore) thì lĩnh vực hàng đầu là kĩ thuật, khoa học vật liệu, và hoá học. Tuy toán học không phải là lĩnh vực mạnh của Singapore và Thái Lan, số bài báo về toán học của hai nước này vẫn cao hơn số bài báo toán học của VN.