Phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội

https://i2.wp.com/qmss.columbia.edu/files_qmss/imce_shared/QMSS_Logo_Final.jpg?resize=111%2C111Xin hân hạnh thông báo cùng các bạn quan tâm đến workshop rằng tôi đã soạn xong chương trình làm việc. Kèm theo đây là danh sách bài giảng trong workshop về “Phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội”.

Bài giảng. Trong workshop sẽ có 30 bài giảng (xem danh sách dưới đây) chia thành 3 phần. Phần 1 là 22 bài liên quan đến lí thuyết, thiết kế nghiên cứu, và phân tích dữ liệu. Phần 2 là 4 bài giảng về R. Phần 3 gồm 4 bài giảng về cách viết và báo cáo kết quả nghiên cứu. Chương trình này dù chỉ là nhập môn nhưng rất tham vọng so với thời gian cho phép. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình làm cho workshop thoải mái, không quá căng thẳng và nhồi nhét. Bài giảng bằng tiếng Anh (để các bạn quen với thuật ngữ tiếng Anh), nhưng nói tiếng Việt. 
Thực hành. Ngoài ra, vì workshop đặt nặng thực hành nên chúng tôi cũng đã sắp xếp sẵn những dataset để học viên có thể phân tích. Cố nhiên, các học viên sẽ phân tích dưới sự hướng dẫn của các trợ giảng. Các bạn có thể download tất cả các datasets (dạng csv) trong file winrar dưới đây. Các datasets này sẽ được sử dụng trong workshop, nên các bạn phải lưu trữ trong máy tính cá nhân. Chúng tôi dự định chia lớp học thành nhiều nhóm nhỏ để thực hành và thảo luận. Chương trình thảo luận và thực hành cụ thể cho từng ngày sẽ được phát trước một ngày học.
Software. Một phần quan trọng trong workshop này là thực hành. Các bạn cần phải có chương trình R để phân tích dữ liệu. Có thể download R từ website sau đây: http://cran.ms.unimelb.edu.au/bin/windows/base/R-2.14.0-win.exe.
Ngoài ra, cần có những packages sau đây để phân tích: Hmisc, Design, MASS, car, psychsampling, survey,gmodel. Tất cả các packages có thể download từ:http://cran.ms.unimelb.edu.au/web/packages/available_packages_by_name.html.
Dataset. Mỗi học viên sẽ được cấp một bộ câu hỏi (questionnaire) về xã hội và môi trường. Ngày đầu lớp học, mỗi học viên sẽ sử dụng questionnaire để thu thập dữ liệu, và dữ liệu sẽ được dùng cho phân tích. Tuy nhiên, chúng tôi đã thu thập một số dữ liệu sẵn cho phân tích. Những dữ liệu này có thể download từ trang web này (xem địa chỉ dưới đây). Dữ liệu được trữ trong file .csv và nén trong dạng winrar.
Tài liệu tham khảo. Những tài liệu sau đây sẽ được sử dụng như là tài liệu tham khảo trong workshop:
Phân tích số liệu và biểu đồ với Rcủa tôi (Nguyễn Văn Tuấn), nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 2005. Có thể download bảng pdf từ trang web của Laboratoire de Génétique et Evolution des Maladies Infectieuses:
Đi vào nghiên cứu khoa học, cũng của tôi, do nhà xuất bản Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011 ấn hành. Sách này hi vọng [chưa dám hứa] sẽ xuất bản trong tháng 12 và chúng tôi sẽ tặng mỗi học viên một quyển. Hơi tốn tiền một chút :-), nhưng chắc ban tổ chức sẽ ok.
An overview of psych package, của William Revelle, 2011. Có thể download từ website: http://cran.r-project.org/web/packages/psych/vignettes/overview.pdf.
R for multivariate analysis. Có thể download từ:https://netfiles.uiuc.edu/miguez/www/Teaching/MultivariateRGGobi.pdf.
Các bạn có thể download những tài liệu đó trước khi tham dự lớp học.
Bài giảng chính
Bài giảng
Nội dung
1
Lí thuyết và nghiên cứu xã hội (Theory and social research)
2
Câu hỏi nghiên cứu (research question)
3
Kĩ thuật chọn mẫu (sampling techniques)
4
Mô hình nghiên cứu KHXH (research designs)
5
Đạo đức khoa học (ethics)
6
Cách tính cỡ mẫu (sample size estimation)
7
Cách thiết kế bộ câu hỏi (questionnaire design)
8
Quản lí dữ liệu nghiên cứu (data management)
9
Phân tích khai thác dữ liệu (exploratory analysis)
10
Phân tích mô tả 1: biến liên tục (descriptive analysis 1: continuous variables)
11
Phân bố bình thường (normal distribution)
12
Khoảng tin cậy (confidence intervals)
13
Phân tích mô tả 2: biến phân loại (descriptive analysis 2: categorical variables)
14
Kiểm định giả thuyết (test of significance)
15
Suy luận thống kê (statistical inference)
16
Phân tích suy luận so sánh 2 nhóm 1: biến liên tục (comparing two groups 1: continuous variables)
17
Phân tích suy luận so sánh 2 nhóm 2: biến phân loại (comparing two groups 2: categorical variables)
18
Phân tích Ki bình phương (Chi squared analysis)
19
Phân tích tương quan giữa 2 biến (bivariate correlation analysis)
20
Mô hình hồi qui tuyến tính (simple linear regression model)
21
Suy luận từ mô hình hồi qui tuyến tính (inferences in simple linear regression model)
22
Phân tích phương sai (analysis of variance)
Bài giảng về R và viết báo cáo
Bài giảng
Nội dung
1
Giới thiệu R
2
Phân tích mô tả với R (phần 1)
3
Phân tích biểu đồ với R
4
Phân tích mô tả với R (phần 2)
5
Cách viết bài báo khoa học
6
Tại sao bài báo khoa học bị từ chối
7
Cách viết bài báo khoa học: Vấn đề tiếng Anh
8
Cách trình bài báo cáo khoa học trong hộu nghị
Chi tiết ghi danh / đăng kí: Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực. Địa chỉ: P. 514-516 Nhà Điều hành, Khu phố 6 P.Linh Trung Q. Thủ Đức TP.HCM. Liên lạc: Chị Linh 090 931 0886 Chị Ngân: 09388.46656. Website:http://chrd.edu.vn/site/vn/?p=396