GS thật và giả

Tuần trước và hôm qua, có một vài bạn đọc gửi email giới thiệu một trang web có tên rất ngộ nghĩnh là “GS và PGS dỏm Việt Nam”, rồi hỏi tôi có bình luận gì không. Tôi thú thật là hơi bất ngờ trang web này. Bất ngờ từ cái tên và mục tiêu. Trên thế giới chắc hiếm có trang web nào có mục tiêu lập danh sách các “giáo sư dỏm”! Tôi đoán có thể chủ nhà là các bạn nghiên cứu sinh trẻ (hay không trẻ) bức xúc vấn đề khoa học Việt Nam mình cứ mãi kém cỏi so với các nước trong vùng, hay có lẽ các bạn mất kiên nhẫn vì thấy tình thế chẳng có gì thay đổi tích cực hơn trong thời gian qua, nên đành phải dùng biện pháp này. Vả lại, các bạn đó muốn nêu bức xúc của mình chưa chắc có nơi nào để lên tiếng, nên đành phải dùng đến phương tiện internet. Thành ra, tôi cũng thông cảm cho những người lập ra trang web. Lời lẽ giải thích có họ cũng có lí có tình, phân tích rạch ròi đâu ra đó, tiêu chuẩn rõ ràng và có xem xét đến bối cảnh của Việt Nam. Đó ý cảm nhận cá nhân, chứ tôi nghĩ nhiều người không thích cách lí giải của chủ nhà trang web. “Trung ngôn nghịch nhĩ” mà.

Phân biệt “dỏm” với thật không dễ. Trong thực tế, các giáo sư được tấn phong bởi những hội đồng khoa bảng, và qui trình cũng như qui định về tiêu chuẩn đều có văn bản hẳn hoi. Đứng trên danh nghĩa như thế thì các giáo sư này đều là “thật” theo tiêu chuẩn nào đó của Nhà nước. Nhưng người chủ trang web thì có tiêu chuẩn khác, và theo tôi là đơn giản hơn. Theo người chủ trang web, thì “Phó giáo sư dỏm – lửa đảo, made in Vietnam: số lượng công bố ISI