Hai bản tin thú vị trên vietnamplus.vn

Mới lang thang đến một website mới có tên là vietnamplus.vn, tôi thấy được 2 bản tin dưới đây rất thú vị. Thú vị vì tính đối kháng chan chát nhau. Phía bên phải vietnamplus đăng tin “Mỹ khẳng định chưa dở bỏ cấm vận chống Cuba“, còn phía bên trái thì đăng tin khẳng định của Việt Nam là “Việt Nam tiếp tục cùng quốc tế ủng hộ Cuba“. Một bên là đơn phương (Mĩ), còn một bên là “cùng quốc tế” (chẳng biết có nước nào khác nữa). Tinh thần kháng Mĩ trên báo chí Việt Nam coi bộ vẫn còn lửa đó chứ! 🙂

Hình “chụp” lúc 3:30 pm (giờ Sydney) ngày 29/10/09
trên website vietnamplus.vn