Quả điạ cầu và “đường lưỡi bò”

Một bạn đọc gửi thư hỏi thăm và có một thông tin rất đáng quan tâm. Trong thư, bạn đọc viết như sau:

Hôm trước em ra siêu thị điện máy INTIMEX thấy người ta bán quả địa cầu của TQ, giá 30.000đ, thấy in đầy đủ đường lưỡi bò của họ, họ ghi chú bằng tiếng tàu và Tiếng anh: South China Sea, South China Island. không biết mình vô tình hay cố ý mà cho lưu hành quả địa cầu như vậy, họ bán cho dân mình học như vậy đó.”

Ngoài siêu thị ở một tỉnh thuộc vùng miền Tây Nguyên (như vừa kể), chẳng biết có siêu thị nào khác trong nước có bày bán quả địa cầu này.

Chúng ta vẫn chưa quên một website có tên miền .vn (www.vietnamchina.gov.vn) của Trung Quốc công khai viết “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Tây Sa (cách họ gọi Hoàng Sa của chúng ta) cùng vùng biển xung quanh. Trung Quốc và Việt Nam không tồn tại tranh luận đối với quần đảo Tây Sa” và ngang nhiên phê phán việc Việt Nam bổ nhiệm chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa là “trái phép và vô hiệu. Trung Quốc đã nghiêm chỉnh bày tỏ lập trường với phía Việt Nam về việc này”. Đúng là nuôi ong tay áo!

Tôi xem việc bày bán quả địa cầu này là một vụ “nuôi ong tay áo” khác. Ai cũng biết Trung Quốc thâm độc, nhưng có lẽ âm mưu giáo dục học sinh ta qua con đường này thì quả là nguy hiểm thật. Mấy Bộ hay cơ quan chức năng của Nhà nước ở đâu mà để cho một sản phẩm văn hóa độc hại như thế này lưu hành trong nước? Những người bán quả cầu này có phải là người Việt không?

NVT