Bùi Ngọc Tấn ở Mĩ

Sáng nay thấy có bài “Tôi viết vễ những người cam chịu lịch sử” của Nhà văn Bùi Ngọc Tấn trình bày tại trung tâm William Joiner Center (Mĩ). Tôi vốn là một “fan” của nhà văn, nên theo dõi bài viết một cách nghiêm chỉnh. Nhưng đến khi thấy hình nhà văn chụp chung với ông Nguyễn Chí Thiện, tôi thấy như đang ăn cơm mà bị hạt sạn. Vội vàng chạy khỏi bài viết ngay. Chạy không kịp quay lại nhìn đoạn cuối là gì. Tấm hình làm cho buổi sáng mất vui. Không biết mai mốt tôi còn can đảm đọc tiếp văn của nhà văn hay không.

NVT