Giải thưởng

Hôm nay là một ngày vui của tôi, hay nói chính xác hơn là cho nhóm của tôi. Thông thường cuối hội nghị quốc tế, người ta trao các giải thưởng. Giải cao quí nhất là công trình xuất sắc nhất trong năm (outstanding research award), đến giải cho nhà nghiên cứu trẻ, giải sự nghiệp dành cho nghiên cứu sinh sau khi xong tiến sĩ có thể đi thực hành một chỗ khác (gọi là Jack and Christine Martin award), v.v… Một postdoc trong nhóm của tôi vừa chiếm giải công trình xuất sắc nhất trong năm, kèm theo $1,000 tặng thưởng. Một nghiên cứu sinh khác của tôi chiếm giải thưởng sự nghiệp với $15,000 để sau khi tốt nghiệp tiến sĩ cô ấy có quyền đi bất cứ lab nào trên thế giới học hỏi thêm. Cả hai đều là người Việt. Mấy năm gần đây nhóm của tôi thường chiếm giải thưởng trong các hội nghị tổ chức bên Mĩ và Âu châu, nhưng chưa bao giờ chiếm giải trên “sân nhà”, và điều này làm tôi hơi … mất kiên nhẫn. Đến nay mới chiếm giải trên sân nhà! Chậm còn hơn không. NVT