Làm chiến lược giáo dục kiểu bài thi học trò!

Mấy hôm trước tôi download bản dự thảo chiến lược GD về hăm hở đọc. Đọc xong tôi không có bình luận gì cả, vì chẳng có thông tin gì mà đáng bình luận. Không biết Việt Nam đổi mới cái gì chứ trong cách soạn tài liệu của mấy vị công chức trung ương thì vẫn chưa có gì đổi mới. Thật vậy, đọc xong bản chiến lược đó tôi thấy quen quen, dejà vu, vì hình như mình đã đọc đâu đó mấy chục năm trước thời bao cấp.

Trong bài sau đây, một cựu quan chức giáo dục nhận xét về bản dự thảo với một cách nói rất thẳng (xin trích): ““- Cá nhận ông có đánh giá thế nào về dự thảo này?Tôi cảm thấy thất vọng. Sai thì không sai, chỉ có điều … không khả thi. Hình như đó vẫn là kiểu làm bài thi học trò.Trong Dự thảo Chiến lược có nội dung phổ cập ngoại ngữ từ cấp tiểu học. Hình như người làm không hiểu gì về giáo dục. Năm nay đã là 2009, sau khi học tập, triển khai đến cấp cơ sở, thì còn gần 10 năm nữa, có đào tạo xuể giáo viên để dạy không?” Trời, tác giả soạn thảo toàn là sĩ với sư, mà bác này xem như bài làm học trò thì đúng là khinh thường họ quá. Nhưng tôi nghĩ ông nói đúng. Những người soạn thảo ra chiến lược với trình độ như thế mà họ quản lí GDĐT của một quốc gia. Thật là đáng ngại!

NVT